Tjänstehund TJH

TJH - Tjänstehund

Brukshundklubben, en del av Totalförsvaret

Svenska Brukshundklubben utbildar tjänstehundar

SBK är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hundekipage till Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Statens Räddningsverk (SRV).   


Läs mer om  Försvarsmaktshunden och Räddningshunden.
Är du intresserad av att utbilda dig och din hund till Tjänstehundekipage? Här hittar ni information om inträdesprov och 2017 års utbildningar!

Bodens Brukshundklubb & Hundungdom, c/o Lundberg, Älvvägen 12, 96144 Boden.

Org.nr 898500-5597 PG 32 62 43 - 3

© Copyright  BBHK & HU 2019


KontaktGabriella Palmblad

Maila mig >>