Mentalitet


Mentalbeskrivning hund (MH) under 2018 är under planering.

Anmälan via SBK Tävling.

Prioritering enligt nedan information!


Om du är intresserad av mentalitet tag kontakt med sammankallande så berättar vi mer om vad man kan göra inom RUS-mentalitet.


OBS NYA PRIORITERINGSREGLER FRÅN 2017-01-01


Prioritering av anmälda hundar. Då lokalklubb är arrangör skall i första hand företräde ges för hund:


1. av SBK-ras som i SKK's register är ägarregistrerad på medlem i arrangerande klubb, och i behov av MH för tävlande


2. av SBK-ras som är i behov av MH för tävlande. Därefter hund, oavsett ras som ska utbildas i SBK:s verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren. Om det är en oregistrerad hund är deltagandet inofficiellt utan officiell registrering av resultatet.


3. av SBK-ras som är i behov av MH för registrering av avkomma. 

Bodens Brukshundklubb & Hundungdom, c/o Lundberg, Älvvägen 12, 96144 Boden.

Org.nr 898500-5597 PG 32 62 43 - 3

© Copyright  BBHK & HU 2019