Bruks och Lydnad

Bruks och lydnad

Aktuellt:

 

Vi planerar för att arrangera lydnad och rallylydnadstävlingar i vinter i vår inomhushall "Pagla Hundarena"!

 

Vill du hjälpa till med något? Hör då av dig till kassor@bodensbrukshundklubb.se!

Bruks och lydnadsgruppen...

... har ansvaret för klubbens tävlingsverksamhet vad avser bruksprov, lydnadsprov och rallylydnadsprov. Vi utbildar tävlingsfunktionärer och fortbildar klubbens tävlingsekipage.

 

Bruksprov

I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, kontrolleras

hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

 

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot med koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar svårighetsgraden.

 

Bruksprovsgrenar

Skyddshunden

...ska kunna försvara både sig själv och sin

förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund.

 

Spårhunden

...ska följa ett spår där en människa har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

 

Rapporthunden

...användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

 

Sökhunden

...har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

 

Lydnadsprov

Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK). Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet. I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot med koppel, hopp och platsliggning. I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

 

Rallylydnadsprov

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.

 

De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad. I högre klasser förekommer även andra moment som till exempel att snurra vid sidan. Banorna ser olika ut varje gång.

 

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden, vilket gör detta till en bra gren att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir sammansatta moment. I stort sett ska alla moment kunna genomföras på båda sidorna om föraren.

 

 

Bodens Brukshundklubb & Hundungdom, c/o Lundberg, Älvvägen 12, 96144 Boden.

Org.nr 898500-5597 PG 32 62 43 - 3

© Copyright BBHK & HU 2016

 

Kontakt

Sammankallande

Vakant

 

Sekretariat

Maria Spjut

 

 

Lydnad

Vakant

 

 

Rallylydnad

Vakant

 

 

Skydd

Håkan Lindgren

073-181 93 90

 

Sök

Jessica Nilsson

 

Spår

Sofie Lundberg

076-1287074

Rapport

Linnea Björkman

Hanna Hedman

 

 

 

 

 

 

 

IPO

Linnea Björkman

Hanna Hedman